1. Home
  2. Docs
  3. Woocommerce to Bol.com PRO
  4. Bestelling verwerking
  5. Hoe werken verzendlabels

Hoe werken verzendlabels

Als een bestelling via Bol.com verzonden is en afgerond dan is er de optie om de verzendlabel te downloaden. In de instellingen kan het ook aangezet worden dat dit automatisch gedaan word. Het verzendlabel word altijd eerst gedownload naar de website zodat er altijd een kopie is. De gebruiker download dat bestand.

Verzendlabels al gedownload op de website

Verzendlabels kunnen op een aantal manieren gedownload worden. Als eerste via het bestellings overzicht. Aan de rechterkant staat een “tag” icoontje. Als dit icoontje volledig ingekleurd is kan er op geklikt worden om de verzendlabel te downloaden.

Als tweede kan dit ook in de bestelling. Hier is hetzelfde icoontje te zien als de verzendlabel al gedownload is.

Dan als laatste kan je ze ook in bulk downloaden. Dit kan door alle bestellingen die wilt downloaden aan te vinken en onder bulk acties op “Bol.com download verzendlabels” te klikken. Alle verzendlabels worden dan samengevoegd in 1 pdf dat gedownload word via de browser.

Verzendlabel nog niet gedownload op de website

Als het verzendlabel nog niet gedownload is kan dit gedaan worden in de order of via de bulk actie “Bol.com download verzendlabels”.

In de bestelling staat onder verzendlabel een download icoontje. Als er op deze geklikt word zal de verzendlabel van bol.com gedownload worden naar de website en kan het vervolgens gedownload worden via de browser.

Verzendlabels bestand locatie

Alle verzendlabels worden altijd gedownload naar de website. Deze zijn dan te vinden in de wp_uploads folder onder bolShippingLabels met de label die het van bol.com heeft gekregen.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?